Saha Group và EV Consultancy Services trao đổi, hợp tác nhiều lĩnh vực trọng yếu

Saha Group đã có 3 ngày làm việc hiệu quả cùng Công ty EV Consultancy Services (Công ty Enter Vietnam- Công ty dịch vụ visa cho người nước ngoài, giấy phép lao động, dịch...